Unflables Multiobstacles

Descripción breve:

Necessitats i informació tècnica:
  • Presa de llum de 5.000 w. a 220 v. (amb endolls normals)
  • El camió arribarà al lloc d'actuació de l'espectacle. en el cas que no siga així, l'empresa posarà gent de càrrega i descàrrega. si l'accés fora per una porta, esta haurà de mesurar un mínim de 2'00 m. sense escalons.
  • El terreny on es farà el muntatge haurà de ser pla i asfaltat.
  • Responsable d'organització dos hores abans del començament per a atendre a l'empresa.

        Duració: 3 o 5 hores.

        Muntatge: 1,5 hores.

        Desmuntatge: 1 hora"