Unflable Draco

Descripción breve:
En els tobogans sempre està incluit el monitor de vigilància, el transport i muntatge, pel qual els seus preus varien entre 300 i 400 EUROS depenent del model elegit.

Necesitats e informació tècnica:

Presa de lum de 3.000 w. a 220 v. (amb endolls normals. Depenent de la quantitat d'unflables contractats)
El terreny on es farà el muntatge tindrà que ser pla i asfaltat o en el seu cas es posarà una moqueta en el sól.